Absent Arbo_395

Absent Arbo is een betrokken arbodienst die meedenkt en betrokken is bij uw bedrijf en medewerkers helpt bij hun werk en problemen.

PHOV Futureproof_393

Workshop duurzame inzet voor u medewerkers 

Bij onze workshop volgen we een helder stappenplan. De wens tot een positieve langdurige inzet van medewerkers dient namelijk breed gedragen te worden wil het succesvol zijn. Daarnaast raakt het vrijwel alle aspecten van het werk en bedrijfsonderdelen. Om te voorkomen dat door de bomen het bos niet meer wordt gezien werken we volgens het volgende stappenplan:

 

 • Organisatie

  Wat is de stijl van leidinggeven? Hoe wordt er gecommuniceerd? Welke normen en waarden liggen ten grondslag van het personeelsbeleid? Door samen in gesprek te gaan wordt aan een breed gedragen basis gebouwd. 

 • Arbeidsomstandigheden

  Naast zaken als een veilige werkplek en goede werkomstandigheden kijken we ook naar werkdruk en werkverdeling. 

 • Loopbaan

  Continuïteit in de inzet van medewerkers wordt onder andere bereikt door aandacht voor de (persoonlijke) ontwikkeling en inhoud van de uit te voeren werkzaamheden. Ook hier geldt: door samen in gesprek te gaan krijgen we een goed beeld van wat de werknemer motiveert en stimuleert.  

 • Gezondheid

  Vitaliteit heeft te maken met werkomstandigheden, maar zeker ook met de persoonlijke leefwijze van de medewerker. Op een positieve manier wordt de medewerker gestimuleerd om gezonder te leven. In een workshop met stakeholders uit alle bedrijfsonderdelen kijken we nauwkeurig naar deze deelgebieden. Zo wordt een goed beeld verkregen van hoe de organisatie ervoor staat en waar nadere aandacht gewenst is. Het geeft inzicht en de benodigde input om te weten wat er nodig is om die gewenste langdurige relatie met elkaar aan te gaan.

 

Neem contact met ons op om te horen wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen.

Grip op werkstress

Absent Arbo

12/14
Loading ...