Voorwoord BA&O_375

Werken aan werkplezier, een halt aan werkstress

Werkstress speelt in toenemende mate een rol op de werkvloer en heeft serieuze gevolgen voor de mentale en fysieke gezondheid van werkenden. Een belangrijk signaal is de stijging van burn-outklachten van 11% in 2007 naar ruim 17% in 2018. Een burn-out door stress op het werk komt steeds vaker voor in Nederland. De jaarlijkse verzuimkosten lopen daardoor steeds verder op (bronnen: TNO, CBS).

 

Ondernemingen besteden veel aandacht aan medewerkers die uitvallen door werkstress en dat is begrijpelijk. De focus ligt dan vaak op het re-integratieproces van het individu. Winst kan behaald worden door de aandacht te verleggen naar preventie, het werken aan werkplezier en vitaliteit voor het individu, het team en de organisatie.

 

Arbeids- en Organisatiedeskundigen (A&O-deskundigen) werken samen met organisaties aan een integrale aanpak met de focus op preventie en aandacht voor verzuimcasussen veroorzaakt door werkstress. Zij kunnen u helpen met het ontwikkelen van een praktisch beleid en bij de keuze van passende interventies gericht op het individu, teams en de totale organisatie.

 

Met dit digimagazine bieden we u concrete handvatten om te werken aan werkplezier en vitaliteit en werkstress een halt toe te roepen. We hopen dat dit magazine u inspireert om aan de slag te gaan. Onze professionals komen u graag ondersteunen bij het werken aan werkplezier.  

 

Namens het bestuur

Voorwoord BA&O_376

Voorwoord BA&O

2/14
Loading ...