Onrust leidt tot stress

Onrust bij medewerkers is vaak de reden waarom RPS Analyse gevraagd wordt om een blootstellingsonderzoek uit te voeren naar gevaarlijke stoffen. Onrust die alleen weggenomen kan worden door het uitvoeren van betrouwbaar onderzoek naar de concentraties van gevaarlijke stoffen en beoordelen of hierbij veilig gewerkt kan worden . Denk alleen maar aan de Chroom 6 affaires die het nieuws dit jaar gehaald hebben , de impact hiervan op  medewerkers en de onrust die ontstaat bij het vermoeden dat men wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen in het algemeen.

Lees verder 


Bijdragen aan een gezonde werkplek voor medewerkers

RPS heeft als doel; een bijdrage leveren aan een gezonde werkplek voor medewerkers. Daarmee streven we naar het voorkomen van beroeps gerelateerd verzuim, het verhogen van de arbeidsproductiviteit en het in compliance zijn van onze opdrachtgevers.  

 

RPS biedt totaaloplossingen om onze klanten optimaal te bedienen. Dit doen we vanuit een services gerichte divisie structuur. Consultancy, Laboratoria en Verhuur meetmiddelen. Het stopt niet met het leveren van een getal . Pas dan begint de uitdaging om tot maatwerkoplossingen te komen om onrust weg te nemen en een verschil te maken op de werkvloer. Om dit te realiseren werken we ook nauw samen partners zoals met bedrijfsartsen en toxicologen, we ondersteunen bedrijven tevens bij het creëren van een veiligheid en gezondheidsklimaat waar werknemers ‘bewust’ veilig en gezond samenwerken.  

 

Samen met onze partners zijn wij in staat om maatwerk oplossingen aan te bieden om zo mogelijke onrust en onzekerheid bij onze klanten en hun medewerkers weg te nemen.  

 

Consultancy

RPS beschikt over gecertificeerde arbeids- hygiënisten, veiligheidskundigen en arbeid & organisatiedeskundigen. Onze professionals opereren vanuit hun kennis, ervaring en houding als intermediair om tot doeltreffende oplossingen en maatwerkadvies te komen. Zij spreken zowel de taal van het bedrijfsleven als van overheden, brancheverenigingen en inspecties. Door het combineren van jarenlang vakmanschap met de meest moderne technieken bent u verzekerd van nauwkeurig en objectief onderzoek om te komen tot effectieve maatwerk oplossing. Onze dienstverlening kan onderverdeeld worden in de volgende services;    

 

Compliancecheck en verdiepende onderzoeken

U kunt onze consultants inzetten bij het uitvoeren van de risico inventarisatie & evaluatie, blootstellingsonderzoeken (zoals gevaarlijke stoffen, geluid) tot en met het uitvoeren van psychosociale arbeidsbelasting- , fysieke belasting onderzoek.

 

Eigenaarschap nemen in eigen gezondheid en veiligheid

RPS heeft een uitgebreid bewustzijnsprogramma ontwikkeld waarbij eigenaarschap nemen in eigen veiligheid en gezondheid centraal staat. Onze aanpak is erop gericht om tot een gedragen veiligheidsklimaat te komen, waarbij het ‘eigenaarschap in veiligheid’ centraal staat. Hiervoor hebben wij diverse innovatieve workshops ontwikkeld om de dialoog aan te gaan over het gewenste veiligheids- gezondheidsgedag en wat hiervoor nodig is.  

 

Voorlichting, training en opleiding

Het verhogen van het kennis-, bewustzijns- en competentieniveau van zowel leidinggevenden, KAM- en operationele medewerkers met verschillende trainingen en workshops.      

 

Laboratoria

Om dit alles te realiseren beschikt RPS beschikt over eigen laboratoria en behorend tot de Nederlandse top voor arbeidshygiënisch-, milieutechnisch- en asbestonderzoek.  

 

Verhuur

Wilt u zelf arbometingen uitvoeren of de monstername liever in eigen beheer uitvoeren? U kunt bij ons diverse apparatuur huren. De apparatuur is uit voorraad leverbaar, gebruiksklaar en voorzien van kalibratie rapporten van de originele leverancier. Onze huurvloot bestaat uit; bemonstering apparatuur ,gasdetectie, geluid, klimaat trillingsmeters, et. cetera

Over RPS

Met een team van vierhonderd specialisten werken we aan een mooier, veiliger en gezonder Nederland. Onze opdrachtgevers zijn onder andere (petrochemische) industrie, woningcorporaties, commercieel vastgoed, zorginstellingen, bouw- en sloopbedrijven, arbodiensten, milieudiensten, milieuadviesbureaus, ministeries, provincies en gemeentelijke instellingen.

 

Interesse of RPS ook iets voor u kan betekenen?

Kijk op www.rps.nl

of neem rechtstreeks contact met ons op 088 990 4700

RPS analyse_392

Werkplezier voorop

RPS analyse

6/14
Loading ...